O společnosti

PROFESS-REAL spol. s r.o. spravuje nemovitosti od svého vzniku v roce 1998, přitom navázala na letité předchozí zkušenosti.


Aktuality

Nový Občanský zákoník ukladá nájemci povinnost nahlásit změnu počtu osob žijících v domácnosti.

PROFESS-REAL spol. s r.o. se stěhuje od roku 2014 do nových kanceláří na Havlíčkově náměstí 2, Praha 3 - Žižkov.

Novinky

Spolubydlící osoby podle nového OZ

Nový Občanský zákoník platný od 1.1.2014 ukládá nájemci povinnost oznámit změnu počtu osob žijících v nájemcově domácnosti bez zbytečného odkladu pronajímateli.

Neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost.

Další právní úpravy stanoví (např. Zákon č. 67/20013 Sb.), že členem nájemcovy domácnosti je osoba žijící v bytě po dobu delší než 2 měsíce.

Žádáme všechny nájemníky, aby splnili svou povinnost co nejdříve oznámením počtu osob žijících v bytě správci nemovitosti, pokud aktuální stav nesouhlasí s údaji na evidenčním listě nebo předpisu nájemného.

PROFESS-REAL spol. s r.o. se stěhuje do nových kanceláří

Koncem roku 2013 se kanceláře společnosti přestěhovaly na nové místo na Žižkově. Kanceláře jsou nyní na adrese:

Havlíčkovo náměstí 2,
Praha 3 - Žižkov

Najdete nás v budově A v prvním patře .
Dostanete se k nám od tramvajové zastávky Lipanská (linky 5, 9, 26) nebo autobusem z Flóry, zastávka Rokycanova, linky 136 a 175. Ze zastávky projdete ulicí Sabinova (přibližně 150 m).
Telefonní čísla a email zůstávají stejné.