O společnosti

PROFESS-REAL spol. s r.o. spravuje nemovitosti od svého vzniku v roce 1998, přitom navázala na letité předchozí zkušenosti.


Aktuality

Nový Občanský zákoník ukladá nájemci povinnost nahlásit změnu počtu osob žijících v domácnosti.

PROFESS-REAL spol. s r.o. se stěhuje od roku 2014 do nových kanceláří na Havlíčkově náměstí 2, Praha 3 - Žižkov.

O společnosti

PROFESS-REAL spol. s r.o. spravuje nemovitosti od svého vzniku v roce 1998, přitom společnost navázala na letité předchozí zkušenosti společnosti Profess s.r.o.

Začátkem roku 2015 se změnila majetková struktura a vytvořila se skupina ASN.

V současné době skupinu ASN tvoří tři společnosti zabývající se správou nemovitostí v ČR, v Praze a v Brně.

Se změnou majetkové struktury došlo také také ke změně ve vedení společnosti - společnost má nové jednatele.

Nové vedení má zájem navázat na dosavadní činnost společnosti a poskytovat svým klientům v oblasti správy nemovitostí servis, který je po dlouhou dobu standardem.